Marcelová

Pamätihodnosti:

Rím.- kat. kostol sv. Jána Krstiteľa: baroková stavba vybudovaná v r. 1731 pri ponechaní častí murív pôvodného gotického kostola, obnovená v r. 1986. Pri kostole pamätník 750. výročia obce (r. 2006).
Ref. kostol: klasicistická sieňová stavba z r. 1803, veža pristavaná v r. 1836.
Prícestná socha Panny Márie - Immaculaty (1. pol. 18. stor.), súsošie sv. Anny s Pannou Máriou (rok 1764).
Busta básnika Baróti Szabó Dávida (1739-1819): sochár Peter Gáspár (r. 1995), pamätník vysťahovaným a odvlečeným obetiam (kamenár: Tibor Bélai, r. 2002).Prírodné zaujímavosti:

Prírodná rezervácia Marcelovské piesky: výskyt pieskomilných druhov rastlín a teplomilného hmyzu na vápnitých viatych pieskoch.
Prírodná rezervácia Pohrebište: predstavuje mokraď, poskytuje vhodné ekologické možnosti pre vodné a pri vode žijúce živočíchy, najmä vtáctvo.
Prírodná rezervácia Kurta: druhovo neobyčajne bohaté spoločenstvo zvyškov dubového lesa na viatych pieskoch.Fruit Distillery Cooperation, s.r.o.

Štrková č. 1413
946 32 Marcelová

Tel.: 00421 35 779 85 21
Mobil: 00421 905 747 786, 00421 907 709 544
e-mail: info@fruitdistillery.sk
WWW: www.marsen.sk

Popis:  výroba prvotriednych odrodových ovocných destilátov, predajňa, ochutnávky
Ochutnávka vín 40 Parkovisko

Klub historickej lukostreľby Fekete Sólyom

Nová č. 1092/20, Marcelová - Krátke Kesy
946 32 Marcelová

Mobil: 00421 915 752 485, 00421 905 766 103
e-mail: feketesolyom@feketesolyom.sk, bogar@pnet.sk
WWW: www.feketesolyom.sk

Popis:  historická lukostreľba
Lukostreľba