Martovce

Pamätihodnosti:

Ref. kostol: neoklasicistický, vybudovaný v roku 1898 na mieste staršieho kostola zničeného požiarom.
Rím.-kat. kaplnka sv. Vendelína: vysvätená v roku 2004, v interiéri maľby Krížovej cesty (autor: Győző Somogyi).
Múzeum ľudovej kultúry: v pôvodnom roľníckom dome z roku 1871, prezentácia dobového bývania a života.
Kultúrny park Árpáda Fesztyho: komplex štýlových stavieb a amfiteátra, ktoré sú dejiskom bohatého folklórneho života, výtvarných a poznávacích táborov.
Miléniový pamätník a pomník 755. výročia prvej zmienky o obci (r. 2001, r. 2002).Prírodné zaujímavosti:

Prírodná rezervácia Alúvium Žitavy: mokraď v medzihrádzovom priestore rieky Žitava, výskyt chránených a ohrozených vodných a močiarnych druhov flóry a fauny.
Prírodná rezervácia Gémeš: mokraď tvorená súvislými porastmi vrbín uprostred poľnohospodárskej krajiny. Má krajinársko-estetickú hodnotu, je významným komplexom biocenóz pôvodných druhov flóry a fauny.Dom ľudovej architektúry a bývania

Martovce č. 14
947 01 Martovce

Tel.: 00421 357 684 110
e-mail: martos@pnet.sk, ocu@martovce.sk

Kultúrny Park Árpáda Fesztyho

Martovce č. 216
947 01 Martovce

Mobil: 00421 915 728 891
e-mail: vajk@fesztypark.sk
WWW: www.fesztypark.sk