Nová Vieska

Pamätihodnosti:

Ref. kostol: pôvodne tolerančný kostol z roku 1787, prestavaný po požiari v roku 1874 (veža, oporné piliere).
Vlastivedný dom: prezentácia dobového ľudového bývania v pôvodnom dome z 19. storočia, s mimoriadne bohatým etnografickým materiálom a zbierkami.Prírodné zaujímavosti:

Národná prírodná rezervácia Parížske močiare: medzinárodne významná mokraď, výnimočná svojou faunou a flórou. Mimoriadne významné medzinárodne chránené stredoeurópske hniezdisko vodného vtáctva (žije tu okolo 160 druhov vtáctva), konajú sa tu medzinárodné ornitologické pozorovania.
Prírodná rezervácia Alúvium potoka Paríž: oblasť s porastmi tŕstia a vodným rastlinstvom.
Prírodná rezervácia Drieňová hora: územie pôvodných stepných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev podunajských pahorkatín, výskyt chránených druhov rastlín (napr. kavyľ Ivanov - „fúz svätého Ivana“).Mátyás András

Nová Vieska č. 154
943 41 Nová Vieska

Mobil: 00421 905 329 887
e-mail: zinomatyas@gmail.com

Popis:  vinár, degustácia vín
Ochutnávka vín 14

Obecný dom

Nová Vieska č. 294
943 41 Nová Vieska

Tel.: 00421 367 593 210
e-mail: obec@novavieska.sk
WWW: www.novavieska.sk