Radvaň nad Dunajom

Pamätihodnosti:

Ref. kostol: postavený ako artikulárny kostol v koncom 17. storočia, obnovený v roku 1796. Klasicisticky upravený v 1. pol. 19. storočia, v 1. tretine 20. storočia zásadne prestavaný.
Rím.- kat. kostol Panny Márie: klasicistická stavba z roku 1833, neskoršie stavebné úpravy zo zač. 20. storočia.
Parná prečerpávacia stanica (Žitavská Tôň): pri dunajskej hrádzi, unikátna technická pamiatka so zachovaným pôvodným strojovým zariadením, postavená v roku 1897.
Pri ústí Starej Žitavy do Dunaja bol 11. novembra 1606 uzavretý Žitavský mier medzi cisárom Rudolfom II. Habsburským (na rokovaniach ho zastupoval jeho brat Matej, neskorší uhorský kráľ Matej II.) a tureckým sultánom Ahmedom. Habsburgovci sa zaviazali vyplatiť Turkom 200 000 zlatých a ponechať im okupované územie.Prírodné zaujímavosti:

Prírodná rezervácia Mašan (k. ú. Radvaň nad Dunajom – Virt): vzácne spoločenstvo pieskomilnej vegetácie, ktorá sa rozprestiera na kopcovitých pieskových prevýšeniach.


Chata Dunaj

Radvaň nad Dunajom
946 38 Radvaň nad Dunajom

Mobil: 00421 915 881 157

Počet izieb/Počet lôžok 8 Kuchynka Parkovisko Vlastná terasa Terasa Požičovňa športových potrieb

Chata Flóra

Radvaň nad Dunajom
946 38 Radvaň nad Dunajom

Mobil: 00421 908 770 447
e-mail: erika_oszi@yahoo.com.au

Počet izieb/Počet lôžok 2/6 Kuchynka Parkovisko Terasa Vlastná terasa Požičovňa športových potrieb

JP Naturalprodukt s.r.o. Juraj Papp

Radvaň nad Dunajom č. 108
946 38 Radvaň nad Dunajom

Mobil: 00421 905 712 359
e-mail: jpapp@jpnaturalprodukt.sk
WWW: www.jpnaturalprodukt.sk

Popis:  sušenie zeleniny a liečivých bylín