Strekov

Pamätihodnosti:

Rím.- kat. kostol Všetkých svätých: baroková stavba z r. 1755, rozšírený v r. 1928 - 1929.
Socha Panny Márie - Immaculaty: z roku 1816 - pred kostolom, prícestný kríž: ľudová práca z r. 1798, socha sv. Jána Nepomuckého (r. 1775). Kaplnka Panny Márie: z roku 1857, pútnické miesto.
Miléniový pamätník a pomník padlým v I. a v II. svetovej vojne: v parku pri kostole.
V obci sa každoročne v júli koná Strekovský pivničný festival, cieľom ktorého je oboznámiť návštevníkov s tradíciou vinárstva, ponúknuť možnosť ochutnávky kvalitných vín - od domácich i zahraničných vinárov, ktorí tu prezentujú svoje vinárske umenie.Prírodné zaujímavosti:

Národná prírodná rezervácia Parížske močiare: medzinárodne významná mokraď, výnimočná svojou faunou a flórou. Mimoriadne významné medzinárodne chránené stredoeurópske hniezdisko vodného vtáctva (žije tu okolo 160 druhov vtáctva), konajú sa tu medzinárodné ornitologické pozorovania.


Reštaurácia Szekeres

Strekov č. 945
941 37 Strekov

Mobil: 00421 902 665 215, 00421 903 431 211
e-mail: szekeresimre@centrum.sk

Reštaurácia/Kapacita jedálne 150 Parkovisko Vegetariánska strava Regionálna kuchyňa Klimatizácia Terasa Vlastná terasa

Tomáš Kasnyík

Strekov č. 1117
941 37 Strekov

Mobil: 00421 903 251 950, 00421 907 252 473
e-mail: kasnyiktomas@zoznam.sk
WWW: www.strekovin.sk

Popis:  vinár, degustácia vín a občerstvenie (vína vyrobené tradičnou metódou bez použitia selektovaných kvasiniek, enzýmov a prídavných látok)
Ochutnávka vín 10

Vinárstvo Strekov 1075, Melecsky Tibor, Sütő Zsolt

Strekov
941 37 Strekov

Mobil: 00421 905 723 924, 00421 905 649 615
WWW: www.strekov1075.sk

Popis:  vinár (vína vyrobené tradičnou metódou bez použitia selektovaných kvasiniek, enzýmov a prídavných látok)
Ochutnávka vín