Virt

Pamätihodnosti:

Kaštieľ, tzv. Pyberovský kaštieľ: renesančný kaštieľ postavený začiatkom 17. stor. na mieste staršej kúrie. V 18. stor. barokovo prestavaný, začiatkom 19. stor. klasicisticky upravený rodom Pyberovcov. Pri kaštieli je rekreačný areál s termálnymi vrtmi.
Rím. - kat. kostol Najsv. Trojice: pôvodne baroková cintorínska kaplnka z 1. pol. 18. storočia, po roku 1945 obnovená, pričom bola pristavaná veža.
Náhrobník a busta Baróti Szabó Dávida (1739-1819): na pamiatku významného básnika a prekladateľa.Prírodné zaujímavosti:

Prírodná rezervácia Mašan (k. ú. Radvaň nad Dunajom – Virt): vzácne spoločenstvo pieskomilnej vegetácie, ktorá sa rozprestiera na kopcovitých pieskových prevýšeniach.


Jazdecké a lukostrelecké centrum vo Virte

Virt
946 38 Virt

Mobil: 00421 908 168 697
e-mail: kobzakatalin@gmail.com

Popis:  programy s ukážkou tradičného spôsobu života

Rád rytierov vín Svätého Urbana

Virt
946 38 Virt

Tel.: 00421 357 787 700
Mobil: 00421 918 517 054, 00421 903 601 274
e-mail: ouvirt@stonline.sk