Gbelce

Pamätihodnosti:

Rím.-kat. kostol sv. Karola Boromejského: pôv. barokový kostol z roku 1747, začiatkom. 19. storočia klasicisticky upravený.
Na cintoríne: kaplnka Najsv. Trojice (1780), Božského Srdca Ježišovho (1898), kaplnka Panny Márie (1855).
Pamätník padlým v I. a v II. svetovej vojne: v centre obce.Prírodné zaujímavosti:

Národná prírodná rezervácia Parížske močiare: medzinárodne významná mokraď, výnimočná svojou faunou a flórou. Mimoriadne významné medzinárodne chránené stredoeurópske hniezdisko vodného vtáctva (žije tu okolo 160 druhov vtáctva), konajú sa tu medzinárodné ornitologické pozorovania.
Prírodná rezervácia Drieňová hora: územie pôvodných stepných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev podunajských pahorkatín, výskyt chránených druhov rastlín (napr. kavyľ Ivanov - „fúz svätého Ivana“).Keramika - Angelika Pálinkásová

Pod záhradami č. 44/7
943 42 Gbelce

Mobil: 00421 903 952438
WWW: www.angelikakeramika.mypage.cz