Iža

Pamätihodnosti:

Ref. kostol: neskoroklasicistický, postavený v roku 1871. Posledná obnova kostola realizovaná v roku 1995.
Rím.-kat. kostol sv. Michala archanjela: barokový, vybudovaný pravdepodobne na základoch gotického kostola z roku 1599. Kostol obnovený po zemetrasení v roku 1763. V interiéri zachovaná časť rokokového mobiliáru.
Socha Panny Márie: na Hlavnej ul., v blízkosti sochy malý pavilón nad prameňom minerálnej vody vyvierajúcej z vrtu hlbokého 220 m.
Ústredný cintorínsky kríž: barokovo-klasicistický kríž (r. 1788), pomník obetiam II. svetovej vojny: v centrálnej časti cintorína (r. 1996), pamätník povodne: v parku pri Hlavnej ulici, (na pamäť veľkej povodne v roku 1965).
Rímsky kastel Leányvár: pozri tip na výlet „Po stopách Rimanov na Dunaji“.Prírodné zaujímavosti:

Prírodná rezervácia Bokrošské slanisko: ukážka výskytu slanomilnej vegetácie a hmyzu. Slanisko je jedným z posledných zvyškov soľných maďarských púst, ktoré patria do typu stepí rusko-ázijských so soľnými okami.


Bokros puszta

Bokroš č. 3
946 39 Iža

Mobil: 00421 905 290 851, 00421 905 457 231
e-mail: samson@dumet.sk

Popis:  Farma s chovom typických maďarských hospodárskych a domácich zvierat.

Dunaj - Diana Bugyiová

Melónový rad č. 720
946 39 Iža

Mobil: 00421 908 480 075, 00421 908 597 801
e-mail: diana@zoznam.sk

Počet izieb/Počet lôžok 8 Parkovisko Kuchynka Vlastná terasa Terasa

Klub historického jazdectva

Iža
946 39 Iža

Mobil: 00421 905 263 572
e-mail: tptarnok@nextra.sk

Popis:  pestovanie tradícií jazdectva 18. a 19. storočia
Jazda na koni

Združenie "Izsa Falujáért"

Iža č. 531
946 39 Iža

Mobil: 00421 908 247 336
e-mail: samson@dumet.sk