Kontakt

Združenie za kultúru a turizmus, Búč
Hlavná 5, 946 35 Búč

Štatutárny zástupca:
Eszter Szobi

Mobil: + 421 905 847 530
Email: info@rekreaciadunaj.sk