O regióne Podunajsko

Vážení návštevníci!
Milí priatelia!


srdečne vás všetkých vítam v mene živnostníkov, členov nášho občianskeho zoskupenia „Združenie za kultúru a turizmus“. Bulletinom, v ktorom vám predkladáme naše ponuky, chceme prispieť k spoznávaniu kultúrnych hodnôt i kvalít v oblasti cestovného ruchu a turizmu, a popri tom spríjemniť a spestriť váš pobyt v regióne Podunajska.

Obce Podunajska i širšieho okolia vám ponúkajú chvíle krásneho oddychu a príjemnej rekreácie. Chaty, penzióny, letoviská, reštaurácie a iné zariadenia cestovného ruchu a služieb v regióne vám predstavujeme zoskupené podľa jednotlivých obcí. Veríme, že si vás okrem dobrého ubytovania, tradičných jedál, výbornej pálenky či vína, popri rybolove, poľovníctve, jazde na koni, alebo popri peších výletoch a cyklistických túrach získajú aj kultúrne hodnoty tohto regiónu, jeho tradície i ľudové umenie. Budete vítanými hosťami v našich vlastivedných domoch, v miestnych expozíciách ľudového umenia a histórie podunajských obcí.

Živnostníci, ktorí vás očakávajú, ľudia z občianskych združení, obyvatelia ponúkajúci plody svojej práce – my všetci vyznávame, že človek má len jedno jediné rodisko: to, ktoré nosí vo svojom srdci. A toto rodisko vám chceme predstaviť – s úprimnou a otvorenou náručou.

Szobiné Kerekes Eszter
Združenie za kultúru a turizmus, predsedníčka