Ľudové kroje PodunajskaV „Združení za kultúru a turizmus“ sa už vyše desaťročie venujeme aj zachovávaniu tradície folklóru v regiónoch Slovenska s maďarskou národnostnou menšinou. Nadväzujeme tak na predchádzajúce mnohoročné úsilie viacerých našich členov a sympatizantov, ktorých snahou bolo priblížiť mladej generácii i ostatným záujemcom tradičný ľudový kroj. Začali preto navštevovať okolité dediny, zbierať a zaznamenávať obyčaje, zvyklosti v odievaní; postupne sa rodila myšlienka vytvoriť zbierku ľudových bábik odetých do typických krojov tej-ktorej obce. Mali sme šťastie spolupracovať s ľudovými umelcami a majstrami, ktorí v priebehu mnohých rokov vytvorili celé rodiny bábik.

V súčasnosti prezentujeme na putovných výstavách, ale i v Expozícií krojovaných bábik (Búč) presné, zmenšené kópie tradičného ľudového odievania z vyše päťdesiatich obcí Slovenska. Bábiky majú za sebou dlhé putovanie: predstavili sa už na vyše 250 výstavách doma i za hranicami - od svetovej výstavy EXPO 2000 v Hanoveri až po naše najmenšie dedinky...

Počas tejto dlhoročnej zberateľskej činnosti nás, žiaľ, navždy opustili niektorí z našich ľudových umelcov, zanechali nám však tu kúsok svojho srdca - odkaz ľudovej odevnej kultúry. Veríme, že si získa aj vašu priazeň, milí návštevníci. Prinášame vám preto aj malú ukážku ľudových krojov nášho regiónu.

Tradičné červené čižmičky sú osobitým doplnkom ľudového kroja zo Sikeničky a Kamenína s typickou krátkou sukňou. Nevesta z Moče je odetá do sviatočného odevu čiernej farby, ktorý bol v minulých časoch zvyčajný; podľa ľudového podania: smúti za svojím dievoctvom. Ižanská mladucha, manželia z Chotína, či mladá žena z Búču i dievčatká si aj dnes radi oblečú tradičné kroje svojej obce.

Členovia folklórnych súborov pravidelne vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach nášho mikroregiónu - srdečne tam pozývame aj vás, milí návštevníci z domova i zo zahraničia.