Dunajská cyklistická cesta

Dunajská cyklistická cesta
Dunajská cyklistická cesta je súčasťou najznámejšej Európskej cyklotrasy. Značená je informačnými tabuľkami kompatibilnými so značením tejto trasy v Rakúsku a v Nemecku (obdĺžniková značka zelenej farby s názvom a symbolom cyklotrasy a logom cyklistu v bielej farbe).

Časť trasy: z Komárna do Štúrova

Dĺžka: 50 km Prevýšenie: 26/31 m
Trasa začína v Komárne, kde si môžete prehliadnuť historické centrum mesta s významnými pamätihodnosťami. Smerom východným prejdite po moste cez Váh, za ním odbočte vpravo na hrádzu. Po 6 km prichádzate k obci Iža s archeologickou lokalitou, národnou kultúrnou pamiatkou - rímsky tábor Kelemantia (1. - 4. stor. n. l.). Pokračujte po hrádzi ďalej. Pri obci Patince môžete odbočiť do areálu termálneho kúpaliska známeho svojimi sírnatými prameňmi. Hrádza končí v Radvani nad Dunajom, v časti Žitava. V obci Moča odbočte doprava a popri kostole prejdite na asfaltovú cestu k Dunaju. Cesta vás povedie do Kravian nad Dunajom, pokračovať môžete po asfaltovej ceste priamo smerom do Štúrova.


Zobraziť rekreaciadunaj.sk na väčšej mape