Nec arte, nec marte

„NEC ARTE, NEC MARTE“
(„Ani ľsťou, ani silou“- nápis na podstavci tzv. Kamennej panny v komárňanskej pevnosti)

Na kratší okruh obhliadky komárňanskej Starej a Novej pevnosti si pripravte pevnú obuv a rezervujte aspoň 1,5 hodiny; ručíme vám za nezabudnuteľný zážitok. Pevnosť je najväčším bastiónovým opevnením v strednej Európe. Protiturecká Stará pevnosť vznikla v 16. storočí prestavbou stredovekého hradu, v 2. pol. 17. storočia bola rozšírená o Novú pevnosť. V 19. storočí bola dobudovaná na jeden z najväčších fortifikačných systémov Rakúsko-uhorskej monarchie, pri ktorom sa počítalo s umiestnením 200-tisícového vojska.


Nevynechajte ani výlet loďou, vyhliadkovú plavbu pri sútoku Váhu a Dunaja... v niektorej z reštaurácií alebo čárd na brehu vás môže čakať vynikajúci obed (odporúčame ochutnať fazuľovú polievku na Jókaiho spôsob). V Komárne - rodisku spisovateľa Móra Jókaiho i hudobného skladateľa Franza Lehára - vás pozývame na kávu do niektorej z množstva kaviarničiek v historickom centre mesta, s jeho monumentálnymi sakrálnymi pamiatkami, prívetivými uličkami i Nádvorím Európy, ktorého budovy symbolizujú spoločné korene krajín a regiónov Európy. Ako alternatívu vám ponúkame termálne kúpalisko, ktorého dva termálne pramene s teplotou minerálnej vody 37°C majú liečivé účinky na kĺbové, reumatické a ženské ochorenia.