Impressum

Podporujeme znak kvality - Regio Danubiana Táto prezentácia bola vytvorená s finančným prispením:

EURÓPSKY POĽNOHOSPODÁRSKY FOND PRE ROZVOJ VIDIEKA:
„EURÓPA INVESTUJÚCA DO VIDIECKYCH OBLASTÍ“

Spolufinancovane ES

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013

Program rozvoja vidieka

Projekt: „Vidiecky cestovný ruch v Podunajsku“

Texty:
PhDr. Eva Dénesová, doc. PhDr. Klára Kuzmová CSc., PhDr. Ján Rajtár CSc., Ing. Ema Vasiová, RNDr. Alžbeta Szabóová, Ing. arch. Jana Minaroviech - Ratimorská PhD.

Fotografie:
Vydavateľstvo MESTER, Kameničná – archív; Regionálna rozvojová agentúra Komárno – archív; GALÉRIA DÉNES Komárno – archív; Kovács Balázs, Strekov

Mapové podklady: Ing. Attila Czíria, Trigons spol. s r.o., Komárno
Mapové úpravy: Ing. Tibor Mester, Kameničná

Použitá literatúra a pramene:
Kol. aut.: Kelemantia - Brigetio. Po stopách Rimanov na Dunaji – sprievodca. Trnava 2003
Kol. aut.: Komárno a okolie. Komárno 2005

Spolupráca:
Regionálna rozvojová agentúra Komárno